Бизнес Централ

Business Central Espresso - Produktbuchungsgruppen
Какво представляват групите за публикуване на продукти в Business Central? И защо са важни за финансовото счетоводство? Групата за осчетоводяване на продукта се присвоява на артикул чрез картата на артикула и дефинира типа на продукта, за да се свържат транзакциите за този артикул към съответната сметка в ГК чрез матрицата за осчетоводяване....
Прочетете повече
Business Central Espresso - Geschäftsbuchungsgruppen
Какво представляват групите за бизнес публикации в Business Central? И защо са важни за финансовото счетоводство? Групите за осчетоводяване на бизнес посочват в Business Central коя географска принадлежност има дадена компания, за да могат да осчетоводяват транзакции за тази компания в съответните сметки в главната книга за целите на ДДС. Типични примери...
Прочетете повече
Business Central Espresso - Buchungsmatrix
Каква е матрицата за резервации? И до каква степен поддържа една компания работеща? Всяка комбинация от групи за публикуване на бизнес и групи за публикуване на продукти може да бъде намерена в матрицата за публикуване. Това е мястото, където се извършва "окабеляването" към главните сметки. Търговският отдел има B. Успешно създаване на нов...
Прочетете повече