Business Central Espresso - резервационна матрица

Business Central Espresso - Buchungsmatrix

Каква е резервационна матрица? И до каква степен поддържа една компания работеща?

В матрицата за резервации има всякакви комбинации от групи за бизнес публикации и групи за публикуване на продукти. Това е мястото, където се извършва "окабеляването" към главните сметки.

Търговският отдел има Б. успешно спечелване на нов клиент и въвеждане на първата поръчка в системата. След извършване на доставката тази поръчка за продажба се осчетоводява и по този начин се премества в архива.

В тази бизнес транзакция има различни осчетоводявания, при които матрицата за осчетоводяване влиза в действие:

Използвайки матрицата за осчетоводяване, Business Central разпознава към кои сметки трябва да се осчетоводи тази бизнес транзакция. 

Business Central матрица за резервации

Структурата на матрицата за публикуване може да бъде опростена, както следва:

Матрична схема за публикуване на Business Central

 Въведение в Business Central PDF