Business Central Espresso - клиент

Officery Business Central Espresso

Какво е a Директор? А от колко наематели се нуждае вашата компания в Business Central?

А Директор представлява юридическо лице в Business Central, или просто казано: Клиентът представлява фирма.

Ако има няколко компании, има и отделен клиент за всяка компания в Business Central, защото: Всяка компания е длъжна да води счетоводство и книгите трябва да се водят правилно за всяка отделна компания. 

В малките и средни фирми обикновено има само един клиент. Компаниите с групови структури използват множество клиенти в Business Central.