Business Central Espresso - Групи за публикуване на продукти

Business Central Espresso - Produktbuchungsgruppen

Какви са групи за публикуване на продукти в Business Central? И защо са важни за финансовото счетоводство?

Групата за осчетоводяване на продукта се присвоява на артикул чрез картата на артикула и дефинира типа на продукта, за да се свържат транзакциите за този артикул към съответната счетоводна книга чрез матрицата за осчетоводяване.

С прости думи, групите за публикуване на продукти не са нищо повече от различни групи стоки, които можете да използвате, за да разбиете продажбите и покупките си по артикул и ресурс.

Типични примери за групи за публикуване на продукти са:

  • Услуги
  • суров материал
  • канцеларски материали
  • стоки
  • производствен капацитет

Групи за публикуване на продукти в Business Central

Електронна книга с резюме на централното управление на бизнеса